Ka Wai Ola

‘Auhea ‘oe. ‘O ka noke ‘ana kekahi mea waiwai loa e a‘o ai nā kanaka a pau i kō nā pahuhopu nui. ‘O ka noke ka hana ‘ana i nā mea a pau e pono ai ka loa‘a o ka mea pono. ‘A‘ole ke kanaka noke hā‘awipio. ‘A‘ole ‘o ia hōhē. Ua ho‘omaka ko‘u a‘o kino ‘ana no ia mea ‘o ka noke ma ko‘u ho‘oholo ‘ana e lilo ka ho‘okūkū ‘ana ma ke kula nui ‘o ia kekahi o ka‘u mau pahuhopu nui. Ma o ka ho‘okō ‘ana i kēia pahuhopu wau i ho‘oma‘ama‘a ai i ka noke ‘ana.

Aloha mai kāua e ka mea heluhelu, ‘o Kamaleikūhali‘a ko‘u inoa a he lālā wau no ke kime kinipōpō pa‘ilima wahine o ke kula nui o Hawai‘i ma Mānoa. Ua hānai ‘ia wau ma ka ‘ōlelo Hawai‘i mai ko‘u wā pēpē mai e ko‘u mau mākua, a ua puka kula wau mai ke Kula Kaiapuni ‘o ānuenue mai i kēlā makahiki aku nei. Nui ko‘u ha‘aheo i ko‘u lāhui, i ko‘u ‘āina, a i ka ‘ōlelo a ko kākou mau kūpuna.

Photo: Volleyball game
Kamaleikūhali‘a Krug. – Ki‘ī: Courtesy UH Sports Media Relations

‘A‘ole wau i ho‘omaka i ka pā‘ani ‘ana i ke kinipōpō pa‘ilina ma ko‘u wā kamali‘i. I ko‘u wā ‘ōpiopio, ua puni wau i ka hākōkō, ka hula, a me ka hīmeni. ‘O ko‘u ho‘okūkū ‘ana ma ke kime pae ‘ōpio ma ānuenue ka makamua o ko‘u pā‘ani ‘ana i ke kinipōpō pa‘ilima. Mai ia wā mai, ua hei wau i kēia pā‘ani. Ua ho‘oholo wau i ia makahiki nō e ho‘okūkū ana wau ma ke kula nui o Hawai‘i ma Mānoa.

Nui na kumu o ko‘u makemake nui ‘ana e ho‘okūkū ma Hawai‘i. Makemake wau e ha‘aheo ka po‘e i ka Hawai‘i ‘ana a makemake nō ho‘i wau e ‘ike ka po‘e lāhui i kekahi haumāna kaiapuni e kūlia ana. Ake nui nō na‘e wau i ka ha‘aheo ‘ana o ka po‘e Hawai‘i i ka ‘ōlelo kamaha‘o o kēia ‘āina, ‘o ka ‘ōlelo Hawai‘i. I kēia makahiki, ua kō ko‘u pahuhopu.

‘O kēia makahiki ka makahiki mua o ko‘u ho‘okūkū ‘ana ma Mānoa, a nui ko‘u hoihoi mai ka lā mua mai o ko‘u kau ‘ana ma kēia kime. Nui ko‘u hoihoi i ke ‘o‘ole‘a o nā ka‘i, a me ke ku‘upau o ke kime. Ua a‘o wau i nā ‘ano mea like ‘ole mai ka‘u mau ka‘i mai, a mai nā hoa kime mai kekahi. Ua ho‘oikaika lākou i ko‘u kino, ko‘u mana‘o, a me ko‘u uhane. ‘O kekahi kumu ‘ē a‘e o ko‘u hoihoi i ka ho‘okūkū ‘ana ma Hawai‘i ‘o ia nō ka nui o ke kāko‘o ‘ana o ke kaiaulu iā mākou. Ma ko‘u ‘ike ‘ana i ka po‘e o Hawai‘i e kāko‘o ana iā mākou, nui ko‘u ha‘aheo. Ha‘aheo wau i ka hiki ia‘u ke ho‘okūkū i mua o ko‘u ‘ohana, ko‘u lāhui, a ma ka ‘āina o ko‘u mau kūpuna. Hū mai ke ohohia ke ha‘aheo ka lāhui i ka ‘ōlelo o kēia ‘āina nei. E ola nā kūpuna iā kākou.