Haloa ka Loleʻō Nehiwa!

0
140

Read this article in English

Ua lohe anei ʻoe i ka ʻōlelo nehiwa? He ʻōlelo huna ia ma waena o nā kānaka e makemake nei e hūnā i kā lākou kamaʻīlio ʻana. Pili ia ʻano ʻōlelo me ka ʻōlelo wehiwa me ka ʻōlelo kake.

Mau dekeke aku nei, ua hana au me ʻelua mau kūpuna wāhine no Kaupō, Maui, ʻo ia ʻo Agnes Ai me Marquerite Rust, he kaikaina a he kaikuaʻana lāua o ka ʻohana Mahalo a me ka ʻohana Marciel. Ua nīnau lāua iaʻu, “Popomau inea eʻo ta nehiwa?” Mea aku au, “ʻAʻole au i lohe iki i ka nehiwa!” A laila, ua ʻakaʻaka lāua a hoʻomaka e walaʻau ma kēnā ʻano ʻōlelo.

Ma hope mai, ua wehewehe lāua iaʻu i nā lula o ka nehiwa, ʻo ia hoʻi, e hoʻokake i ke kāpana hope, mai ka hiʻu o ka hua ʻōlelo a i ke poʻo—ʻo ia hoʻi, e pūlepe i nā kāpana a pau. Ua kaʻana ʻia kēia mau laʻana e ko Kaupō kūpuna: nehiwa no wa-hi-ne; laʻulaʻu no ʻulaʻula; ʻokeʻoke no keʻokeʻo. I kekahi manawa, hoʻohāʻule ʻia ke kāpana e like me, “ʻOhe uʻo kemakema iā eʻo,” no “ʻAʻohe oʻu makemake iā ʻoe.” Ua kāpae ʻia ka /ʻA/.

Ke hoʻohāliʻa nei au i ka ʻōlelo wehiwa a Joseph Makaʻai no Kaʻūpūlehu, ka ʻanakala o Kauanoe Kimura. He hoa kipa paʻa mau ʻo ia ma Ka Leo Hawaiʻi. Nui kona leʻaleʻa e ʻōlelo wehiwa. ʻAʻole kēia kāna ʻōlelo akā he laʻana kēia mai ka puke wehewehe ʻōlelo a Pukuʻi: “U hulu unu ūkua ūhua?” no “E hele ana ʻoukou i hea?”

ʻO ka ʻōlelo huna hope aʻe a kākou e hoʻokamaʻāina hou nei, ʻo ia nō ka ʻōlelo kake. Ua kamaʻāina paha ʻoukou i ka hula ʻo “Alaga la haga ia no Hege?” He hula kake kēlā.

Eia kekahi hou, ma kekahi mele a Kauikeaouli i oli ai iā Kalama, ua hoʻokake ʻo ia i nā hua leokani (woela) i loko o nā hua ʻōlelo o ke mele e like me “Nohouō o luhunā, nohouō o lahalō, nohouō nā meʻa apauo loua,” no “Noʻu ʻo luna, noʻu ʻo lalo noʻu nā mea a pau loa.”

He poʻe puni leʻaleʻa kākou nā Hawaiʻi. E hoʻāʻo kākou e hoʻōla i kēia ʻano ʻōlelo huna hoʻomākeʻaka ma kēia Mahina o ka ʻŌlelo Hawaiʻi – no ka leʻaleʻa wale nō. Haloa koukā!