Ua Kūkulu ʻia ke Kumuhana: He Ala ʻOnipaʻa i ka Meheu

0
424

Read this article in English

He ʻOhana ʻŌlelo Ola Kākau
This book by Makalapua Alencastre illuminates the lifestyle and kuleana of Hawaiian immersion families. – Photos: Courtesy

Na Kekaianiani Irwin

E nā hoa hoʻōla ʻike a ʻōlelo Hawaiʻi mai kēlā peʻa a kēia peʻa o ko kākou pae ʻāina i aloha nui ʻia, aloha kākou! I ka mahina ʻōlelo Hawaiʻi o kēlā makahiki aku nei, ua hōʻike au i ka pala ʻana o kekahi mau hua o ko ka Hale Kuamoʻo pāhana ʻo Kūkulu Kumuhana i hoʻomaka i ka makahiki 2017. Aia ma ia moʻolelo ma Ka Wai Ola i helu papa ʻia ai nā hua like ʻole o ia pāhana.

Ua kō aku nei ʻo Kūkulu Kumuhana a ua māhuahua hoʻi: he 60,000 kope puke i paʻi ʻia a he 46 poʻoinoa ʻōlelo Hawaiʻi hou loa; he mau kino puke uila o kekahi mau puke a me nā “puke lohe” kahi e lohe ʻia ai nā leo wali ma ka haʻi moʻolelo, ka hīmeni, a me ke oli; he 23,700 kope pelaha ʻōlelo noʻeau (he 35 pelaha hou e kālele ana i ka nohona ʻohana a me ka ʻōlelo hoʻokāʻau); he 9 papa hoʻonui ʻike no nā ʻohana mai Puna paia ʻala a i Kekaha ʻāina hie i i ka leo Niʻihau; he 3 papa hoʻonui ʻike kumu i komo ʻia e 60 a ʻoi mau kumu kula kaiapuni; a he 17 mau ʻōpaʻa haʻawina i hoʻomohala ʻia e nā kumu; ʻo ia ihola kekahi o nā hua pala o ka pāhana.

Illustration: Kamakakēhau Fernandez
Kamakakēhau Fernandez is a graduate of the Hawaiian immersion schools of Pāiʻa, Kalama, and Kekaulike on Maui. He is steadfast in his efforts to give new life to ʻōlelo and ʻike Hawaiʻi in the entertainment industries.

He aha naʻe ka ʻāina momona i paʻa ai ka mole o ia māhuahua nui ʻana? He aloha ʻāina, he aloha ʻōlelo, he aloha ʻike kuamoʻo! Mai kinohi i ka lipo hoʻokumu honua a i ka wā ʻānō, he ala ka moʻomeheu i waele mau ʻia e kēlā hanauna kēia hanauna, he ala hoʻi i maʻa i ka hele nui ʻia. ʻO ia ihola kekahi kumuhana nui i kūkulu ʻia aʻe ma ka hoʻomohala ʻana i ka ʻOhina ʻIke ʻOihana, he 20 hou puke no ka poʻe ʻāwili ʻike kuamoʻo a me ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā ʻoihana o ke au nei. Ma ia mau puke, ua hoʻomālaʻe ʻia ke kuleana (papa M), nā hua o nā hana a nā mōʻī (papa 1), ka welo noelo (papa 2), a me ia mea he ʻonipaʻa i ka meheu (papa 3)

He pololei ʻiʻo nō kā Liholiho no ke ala i maʻa i ka hele ʻia: ʻaʻohe mea nāna e hōʻole i ia helena i kuluma i ka poʻe kupa o ka ʻāina. Ma waho ala o ka hua ʻana o kā mākou pāhana, ke popohe nei hoʻi ka mohala o nā pua kaiapuni a me ko lākou poʻe hoa hoʻoikaika like. Ua komo ʻia nā ʻoihana like ʻole e ia mau hanauna me he mau ʻoumuamua lā lākou e waele hou ana i nā ala ʻike, ʻōlelo, a kuanaʻike Hawaiʻi ma ʻō a ma ʻaneʻi o ka nohona kanaka.

Photo: Lokelani Brandt
Lokelani Brandt is a graduate of Ke Kula ‘o Nawahīokalaniʻōpuʻu. A role model for younger students, Brandt integrates and advances Hawaiian language and culture in her chosen career of archaeology.

Ua paʻa iā lākou ka manaʻo nui ma ka ʻōlelo panina o kekahi puke Kūkulu Kumuhana: “ʻAʻole na nā kūpuna wale nō ka waele ʻana i nā ala ʻike. Na kēlā me kēia hanauna pū aku hoʻi ka waele ʻana ma ka ʻimi noelo, ka mālama, a me ka hoʻomau ʻana a ola a māhuahua hou aʻe ma nā pōʻaipili hou o ke ao. Pēlā e alahula ai ia ala ʻike mēheuheu i ka hele like ʻia e nā hanauna hou e hiki mai ana! Na ia mau hanauna e hoʻomau a hoʻolaupaʻi aku nō i ka ʻonipaʻa i ka meheu.”

No ka poʻe hoihoi, hiki ke ʻoka ʻia kekahi o nā hua hou ma hope o ka hoʻomalele pau loa ʻia i nā kula a me nā ʻohana kaiapuni ma Malaki 2022. Aia kā mākou kaha pūnaewele a me ka hale kūʻai uila hou ma www.halekuamoo.com.


Ua aʻo ʻo Kekaianiani Irwin ma nā kula kaiapuni o Pāʻia, Pūʻōhala, a me Samuel M. Kamakau no 12 makahiki. I ka makahiki 2005, komo pū ʻo ia ma ke kime hoʻomohala o ka Hale Kuamoʻo, Kikowaena ʻŌlelo Hawaiʻi, ma ke koleke ʻo Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani ma Hilo.