Photo: Author Kaʻula Krug makes an offering of ʻawa
Author Kaʻula Krug makes an offering of ʻawa at the koʻa (shrine) that was built and dedicated by members of Kaʻohewai at the entrance to the headquarters of the U.S. Pacific Fleet Commander on Dec. 12, 2021. Kaʻohewai is a coalition of Native Hawaiian organizations who have assumed the kuleana of kiaʻi for Kapūkakī (Red Hill) in response to the U.S. Navy’s failure to protect Oʻahu’s precious water resources. - Photo: Courtesy

Read this article in English

Na Kaʻula Krug

I ʻike ʻia nō ke kanaka o kekahi kuanaʻike ma kona ʻano o ka mālama ʻana i ka ʻāina a me ona mau waiwai. ʻElua wale nō koho, ʻo ke kuanaʻike aloha ʻāina a i ʻole ʻo ke kuanaʻike naʻi ʻāina. ʻO ko kākou poʻe kūpuna, he poʻe i aloha a mālama i ka ʻāina e like me nā lāhui ʻōiwi maoli o ka honua. Mai ō kikilo mai, ua noho pū ʻo Kumulipo lāua ʻo Pōʻele he kāne a he wahine a hānau ihola ka honua e ola ai kākou. Puka maila ka ʻāina, nā holoholona, a me nā mea meakanu ma mua loa aku o ko kākou (poʻe kānaka) puka ʻana. Aʻo mai ʻo Kumulipo iā kākou, ʻo ke kanaka ka muli, ka pōkiʻi, ke keiki maʻi lewalewa ma kēia lālani moʻokūʻauhau o ke ola. ʻO ka ʻāina a me ona mau mea ola, he kuaʻana ia no kākou. ʻO ke kuleana o ke kuaʻana, ka mālama a hoʻoulu pono ʻana i nā pōkiʻi. No ke kaikaina, ʻo ka hoʻolohe ʻana a me ka maliu ʻana i ka leo kuaʻana kona kuleana no ka mea he leo makua ia. Ke kuaʻana pono nei ko kākou mau kuaʻana. Pehea anei ko kākou kaikaina ʻana?

ʻAʻole pēlā ka moʻolelo koʻihonua o ke kuanaʻike o ka poʻe e like me ka ʻoihana moku o ka pūʻali koa ʻAmelika. He mau moʻolelo naʻi honua ke ʻano. Hana ʻia ka honua e naʻi ai a e alakaʻi ai ke kanaka no ka mea ua hana ʻia ka honua no ke kanaka a hana ʻia ke kanaka e noho luna ma luna o ka honua. Ma Kinohi, ua hana ke Akua i ka mahinaʻai ʻo ʻEdena nona nā meakanu a me nā holoholona a pau o ka honua. A laila hana akula ʻo Iehova iā ʻAdamu ma ke aka like o ke Akua. A hoʻonoho ʻia ʻo ʻAdamu he kahu o ka mahinaʻai a kapa akula ʻo ia i nā inoa o nā holoholona a me nā meakanu. Me he mea lā, hoʻākua ʻia ke kanaka ma kēnā moʻolelo. ʻO ka hoʻomaka ʻana ia o ke kuanaʻike a me ka nohona ʻaiā.

ʻAʻole maʻemaʻe iki ka moʻolelo o ka ʻoihana moku a me ʻAmelika ma Hawaiʻi nei. I ka makahiki ʻumi kūmāwalu kanahiku kūmālima, ua ʻāpono ʻia ke Kuʻikahi Pānaʻi Like. I kuʻikahi ia e ʻae ana i ke komo ʻana o ka ʻoihana moku i Puʻuloa e hoʻokumu ai i ke kahua pūʻali koa nāna i hoʻohaumia ihola i ke alahula i aloha nui ʻia e nā kūpuna. ʻO ko ka ʻoihana moku kū ʻana i Puʻuloa ke kumu i maluhia ai ke Kōmike Palekana i ko lākou hoʻokahuli ʻana i ke aupuni mōʻī Hawaiʻi a pae ihola ka USS Bose- tona i Honolulu. ʻO ka pūʻali koa wale nō ke kumu i lele ai ke Kepanī i ʻaneʻi e hoʻopahū ai iā Puʻuloa i ka makahiki ʻumi kūmāiwa kanahā kūmākahi. Ma ia makahiki like nei nō i hoʻomaka ai ko ka ʻoihana moku hoʻomaʻamaʻa ʻana ma Kahoʻolawe. ʻO nā wahi ʻē aʻe a pau i noho hewa ʻia e ka pūʻali koa, ua pahuʻa. ʻO Pōhakuloa ʻoe, ʻo Mākua ʻoe, ʻo Helemano ʻoe, ʻo Kapūkakī ʻoe, a nui hou aku.

ʻO ke kanaka aha ke kanaka e ʻae ana i ka hoʻohaumia ʻia o ka wai no ka mālama ʻana i ka “maluhia aupuni”? ʻO ke kanaka puni hoʻomake, ka ʻoihana moku. Ma o nā hana a ka ʻoihana moku e ʻike ʻia ai ka mālama ʻole a me ka nānā ʻole o lākou i ke ola o ka ʻāina, ka wai, a me ke kai o Hawaiʻi. Kūkala hūpō akula kekahi kuhina no ke kaulike ʻana o ka waiwai o ka wai inu me ke kakalina. ʻAʻohe mea i ʻoi kona waiwai ma mua o ka waiwai o ka ʻāina, ka wai, ke kai, a me nā mea ola a pau o ka ʻāina. Hemahema kou kuanaʻike e ka mea heluhelu inā kūʻē ʻia kēlā manaʻo. ʻAʻohe hana e hana ai ka ʻoihana moku e hoʻoponopono ai i nā hemahema o lākou, ua hala ihola ka Puʻulena. Kūʻē ikaika wau i ka ʻae ʻana i ko ka ʻoihana moku hoʻoponopono ʻana i kēia hihia. Ua like ia me ka ʻae ʻana i ko ka lima koko hoʻōla hou ʻana i ke kanaka āna i kīpū ai. E aho ke kiʻi ʻia ʻana o nā keʻena ʻē aʻe a kāmoe aku i ka hoʻoponopono me ka hoʻomaʻemaʻe. He pono ka haʻalele ʻana o ka pūʻali koa iā Hawaiʻi a he keʻehina mua paha kēia no ka hoʻokuke ʻana aku iā lākou poʻe ʻaiā.


Aloha, ʻo wau ʻo Kaʻulakauikeaokea Krug no ka ulu niu kaulana o Pōkaʻī i Waiʻanae, Oʻahu. He kama i hānai ʻia ma ke kahua o ka ʻōlelo a me nā loina kahiko i waiho ʻia e nā kūpuna āiwaiwa o ke au i kunewa akula. He haumāna i puka mai ka papahana kaiapuni a ke kāmoe aʻe nei ma ke ala hoʻonaʻauao ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa. Aloha nui kākou.