He “Toolkit” no ka ʻOihana Hoʻokipa

0
442

Read this article in English

He waihona nā ʻōlelo ʻōiwi o ke ao no ka mauli, ka moʻomeheu, nā hana kuʻuna, a me nā hana e ili ana mai kēlā hanauna i kēia hanauna. ʻO ka ʻōlelo a ka ʻōiwi ka mea e mōakāka mai ai ka ʻike kūikawā.

ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi ka ʻōlelo ʻōiwi o Hawaiʻi i lawe ʻia mai e nā kānaka mua loa i hōʻea mai no Polenesia mai, me kona ulu pū ʻana me ka moʻomeheu Hawaiʻi a loaʻa mai ka ʻōlelo Hawaiʻi a kā-kou e lohe pepeiao nei.

Ma ka holo o nā makahiki, nui ka poʻe hoʻohihi i ko kākou ʻāina, ʻo ka hemahema nō naʻe o ka ʻike, ka pela, ka puana, a hōʻailona kekahi mau laʻana e ʻike ʻia ai ka hāpai kūpono ʻole ʻia o ka ʻōlelo Hawaiʻi. No kekahi, he noʻonoʻo ʻia paha he mea liʻiliʻi wale nō, he mea nō naʻe kēia e ulu ana a nui e pā ai ko Hawaiʻi nānā ʻia a pēlā pū ka moʻomeheu a ʻōlelo.

Hoʻopuka ʻia na ko NaHHA (Native Hawaiian Hospitality Association) ka “Maʻemaʻe Toolkit” no ka ʻoihana hoʻokipa i kēlā me kēia makahiki e hoʻonaʻauao ai ma ka ʻike, ʻōlelo kōkua, manaʻo alakaʻi, a pēlā pū nā loulou i mea e kūkā ʻoiaʻiʻo ai no Hawaiʻi, ka moʻomeheu Hawaiʻi, a me ka ʻōlelo Hawaiʻi.

I mea e ō mau ai ka ʻōlelo Hawaiʻi, he mea nui ko kēlā me kēia ʻauamo ʻana i kona kuleana ma ka hāpai ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi me ka hōʻihi. E pela a hōʻike kūpono ʻia ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ka ʻokina a kahakō. E ʻimi aku nō i ka hoa ʻōlelo Hawaiʻi mākaukau e ō ai ka ʻōlelo ola o ko kākou ʻāina.