No ka Hōʻola ʻŌlelo Hawaiʻi ma ka Heʻenalu

0
53

Photo: Kaiwa Foster

Na Kaʻiwakīkahapono L. Foster, Grade 12
S.M. Kamakau Public Charter School

A ʻau mālie
Eia mai ka makakai heʻenalu
Kai heheʻe kākala o ka moku
ʻAuhea ʻoukou e nā hoa heʻenalu, nā hoa haku
mele, nā hoa aloha ʻōlelo, aloha lāhui.
Oʻahu o Kākuhihewa
Koʻolauloa, Koʻolaupoko
Aia nō Kona, Aia nō ʻEwa
Aia ʻo Waialua, Aia ʻo Waiʻanae
Aia ka piko i Kūkaniloko
Hānau ʻia nā aliʻi
Kani mai ʻo ʻŌpuku me Hāweo
Ola nā mamo o Kākuhihewa

I kēia mahina e hoʻohanohano ai kākou i ko kākou ʻōlelo makuahine, ka ʻōlelo Hawaiʻi, haʻaheo au e hāpai i kēia lono hoʻohauʻoli hauli.

I ka makahiki i hala iho nei, ua hoʻokumu ko Kamakau i ka pūʻali heʻenalu ʻōlelo Hawaiʻi piha, mua loa o ko Hawaiʻi pae ʻāina, o kēia au. A komo mākou ma nā hoʻokūkū heʻenalu ʻāpuni ʻo kō Oʻahu pae ʻāina. A paio aku paio mai mākou me nā kula kiʻekiʻe ʻē aʻe, e like hoʻi me kō Kamehameha, kō Punahou, kō Kahuku, kō Waialua, kō Waiʻanae, a pēlā wale aku.

Ma ka wā iā Kākuhihewa, aia kekahi kūlana nalu kaulana āna i heʻe ai. ʻO ia ʻo Mākāhā, i Kou, i Honolulu.

“Kū ka puna, ke koʻa i uka
Ka mākāhā o ka nalu o Kākuhihewa
Ua ʻō ʻia, nohāhā ka papa”

Aloha nō! ʻAʻole hoʻi i kamaʻāina nā maka o kēia hanauna i ia kūlana nalu. ʻAʻole paha i kamaʻāina nā pepeiao o kēia hanauna i ke kani haʻihaʻi o ia poʻinanalu. ʻAʻole paha i kamaʻāina nā ihu o kēia hanauna i ke ea ʻehukai ke pā mai ka makani Kona. ʻAʻole nō hoʻi i pae kēia hanauna ma ua nalu ala no ke kūkulu ʻia o kekahi pā pōhaku pale kai ma laila. Minamina!

Eia nō naʻe ka manawa e ʻau, pae, a heʻe nei i mua. Ola nō kēia mau lama ʻālohilohi o ka wā i hala ma o nā moʻolelo, nā mele hīmeni, me nā mele oli. No kākou, nā mamo ʻōlelo Hawaiʻi o kēia hanauna ke kuleana e hoʻāla i nā inoa o kēia mau wahi i ola ma o nā mele, ma nā waihona noʻonoʻo, ma nā naʻau, a ma nā waha hoʻi o kēlā me kēia kanaka o Hawaiʻi pae ʻāina.

No laila e nā hoa, eia nō mākou, ko Kamakau e kū nei i ka welo o kēia ʻohana ʻōlelo Hawaiʻi ma ka hoʻōla ʻana i ka ʻōlelo Makuahine ma kā mākou mau hana like ʻole, e laʻa hoʻi me ka hoe waʻa me ka heʻe nalu.

Ola nā iwi iā kākou
Ola ka inoa ʻo Mākāhā!
Ola ka ʻōlelo!
Ola ka lāhui!