No ka Pili o ka Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi i ka ʻOihana Kālepa

0
91

Read this article in English

Unuhi ʻia e Pāʻani Kelson

He pili pū ka hoʻomanaʻo ʻana i ka Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi, i hoʻonoho ʻia ma Pepeluali no ka paipai ʻana i ka hoʻohana ʻana a me ke ola mau o ka ʻōlelo Hawaiʻi, i ke ʻano koʻikoʻi o ka ʻoihana kālepa o nā ʻōiwi o Hawaiʻi nei.

No ka Pikoʻu Moʻomeheu o ka Pāʻoihana: ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi ke kaʻā e paʻa ai ka mauli ola Hawaiʻi. Ma ka paipai ʻana i ke kuluma ʻana aʻe o ka ʻōlelo Hawaiʻi, hoʻāmana ʻia nā pāʻoihana ʻōiwi o Hawaiʻi ma muli o ia moʻokūʻauhau hiwahiwa, i mea e paʻa pono ai ka pikoʻu ʻoiaʻiʻo o ia pāʻoihana. He pulakaumaka ka ʻāwili ʻana iho i ka ʻōlelo a me ka moʻomeheu o Hawaiʻi e ʻume mai ana i nā mea kemu lehulehu a keu.

Kipa Malihini Moʻomeheu: He kikowaena nā pāʻoihana ʻōiwi e pūlama ana i ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka ʻike kūʻiʻo ʻana o ka malihini i ka moʻomeheu o Hawaiʻi nei. E laʻa hoʻi nā papa ʻōlelo Hawaiʻi a me nā hōʻikeʻike like ʻole.

Nā Ala Kāpuka: He kūpono loa nā hua a me nā lawelawe a nā pāʻoihana ʻōiwi Hawaiʻi, i pili paʻa i kona pikoʻu ʻōiwi, ma nā mākeke a puni ka honua. Ua hoʻokāʻokoʻa ʻia kēlā mau hua loaʻa o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ia mau mākeke kauʻāina, a hoʻākea ʻia ke ala e kāpuka ʻia ai ka ʻoihana kālepa ʻōiwi Hawaiʻi.

No ka hōʻuluʻulu ʻana, he hoʻomanaʻo kēia mahina i ka ʻōlelo, ka moʻomeheu, ke kaiaulu, a me ka ʻoihana kālepa o Hawaiʻi nei.

E leka ʻia au ma andrew@nativehawaiianchamberofcommerce.org