Home 2019

Archives

The State should fulfill its kuleana

Ka Wai Ola
0
The 30th Legislature of the State of Hawai‘i convened last month, bringing about another busy session at the Capitol in Honolulu. The Legislature welcomed some new faces in each of its chambers, and saw many familiar ones return as well. Committees shuffled and reorganized....

Hoʻolaha Lehulehu: Public Notice | February 2019

Ka Wai Ola
0
ASM Affiliates is preparing a Cultural Impact Assessment (CIA) in advance of the proposed County of Hawai‘i, Department of Parks and Recreation accessibility and restroom improvements project at La‘aloa Beach Park, Pāhoehoe 3rd, 4th, and La‘aloa 1st Ahupua‘a, North Kona District, Island of Hawai‘i....

Eddie ‘AikauAkua Nō Kona ‘Ike

Ka Wai Ola
0
He lālā kākou no ke kumu ho‘okahi, a na Eddie ‘Aikau i ho‘oulu i kēia kumu ma ke ‘ano he lamalama ahi e alaka‘i ai iā kākou a pau ma kāna mau hana ‘o ke kīa‘i a me ka molia. Nāna nō ho‘i i...

Poke Nūhou: News Briefs | February 2019

Photo: Asia-Pacific Leaders participants
0
Leadership Program at the East-West Center On January 4, 2019, The Obama Foundation launched an Asia-Pacific Leaders program with 21 emerging leaders from sixteen countries and territories. President Obama joined the leaders during the workshop to hear from them directly about the strengths in their...

Pi‘o Maila ke ānuenue

Ka Wai Ola
0
‘Auhea ‘oe. ‘O ka noke ‘ana kekahi mea waiwai loa e a‘o ai nā kanaka a pau i kō nā pahuhopu nui. ‘O ka noke ka hana ‘ana i nā mea a pau e pono ai ka loa‘a o ka mea pono. ‘A‘ole ke...

He Kumu Lā‘au Ho‘okahi

Ka Wai Ola
0
Ua ‘ōlelo ‘ia e nā kūpuna, “He lā‘au kū ho‘okahi, he lehua no Ka‘ala,” me he mahalo ala no nā po‘okela, ka u‘i, ke akamai. A i kēia manawa, hiki ke ‘ōlelo ‘ia pēlā no ke kumu lehua o Hilo me ka lehua o...

Turn to traditional Hawaiian foods to improve health

Overweight is a national health crisis. Late in 2017, the National Center for Health Statistics reported that about 18.5 percent of U.S. children and 36 percent of U.S. adults were obese. The Center characterized obesity as an epidemic crisis. Obesity is the highest part...

Native Hawaiian presence is strong on opening day

Photo: Ronald D. Kouchi gives opening remarks
0
The 30th Biennial Hawaii State Legislature opened on January 16, 2019, and the Capitol was full of the sounds of speeches, song and kalo pounding-which formed a backdrop to discussing the issues of cost of living, population loss and education. The legislative session runs...

ʻAlemanaka: Calendar | February 2019

Ka Wai Ola
0
POW! WOW! Hawaii 2019 Feb. 9-16, 11 a.m. to 6 p.m. Centered around murals and art, POW! WOW! has grown into a global network of artists and organizes art exhibitions, lecture series, schools for art and music, creative community spaces, concerts, and live art installations across...

‘Auhea ‘oukou e nā manu kani i ka pila?

Ka Wai Ola
0
E hīmeni mai kahi mele o kou wahi e noho nei iā ‘oe ma ka hale e kakali nei i ka makani pāhili ‘o Lane. Pehea, hiki ‘anei? Holo! Ma ka lā 24, ‘o ‘Aukake 2018, ua pa‘a ka hapa nui o ka pae ‘āina...