Home 2022

Archives

He Ala ʻOlolī ko ka Hoʻihoʻi Iwi Kupuna

Ka Wai Ola
0
Ma muli o ka hana noiʻi he nui, me ke kūkākūkā he nui, a me nā pule he nui, i ka mahina ʻo Kēkēmapa i ka makahiki 2017, ua hoʻihoʻi ʻia maila kahi iwi poʻo mai ka ʻāina ʻē ʻo Malvern i Penekelewinia mai a i Nuʻuanu ma Oʻahu.

May Our Silent Forests Sing Again

Photo: ʻakekeʻe
0
Hawaiʻi is infamous as the “extinction capital of the world,” and the “endangered species capital of the U.S.”

Some Observations About the Hawaiian Spoken on Niʻihau

Ka Wai Ola
0
When King Kamehameha V sold the island of Niʻihau to the Sinclair family – the ancestors of the Robinsons – for $10,000 in gold, he added a caveat saying, “the day may come when Hawaiians are not as strong in Hawai’i as they are now. When that day comes, please do what you can to help them.”

E ʻOlēhala Mau ke Kani i Hawaiʻi

Photo: ʻakekeʻe
0
He 26 wale nō mau lāhulu manu Hawaiʻi ʻāpaʻakuma e koe nei i ke ao, mai loko mai o ka huina nui he 152. He 16 mau manu ʻane halapohe ma loko o ia mau mea e koe nei.

The Welcoming Voice Speaks ʻŌlelo Hawaiʻi

Ka Wai Ola
0
From the rising of the sun in Haʻehaʻe to where it sets in Lehua, Hawaiʻi thrives on the mother tongue of this ʻāina, ʻōlelo Hawaiʻi.

He mau Manaʻo no ka ʻŌlelo Niʻihau

Ka Wai Ola
0
I ka wā i kūʻai aku ka Mōʻī Kamehameha V i ka mokupuni ʻo Niʻihau i ka ʻohana Sinclair – nā kūpuna o ka ʻohana Lopikana – no $10,000 apana gula, me ka ʻōlelo hoʻopaʻa i ka ʻī ʻana, “e hiki mai ana paha ka lā e ʻemi ai ka lahui Hawaiʻi. Ke hōʻea mai ia lā, e ʻoluʻolu, e hana i ka mea e hiki ai iā ʻoukou ke hana e kōkua iā lākou.”

He ʻŌlelo Hawaiʻi ka Leo Heahea

Ka Wai Ola
0
Mai ka puka ʻana o ka lā i Haʻehaʻe, a i kona welona i Lehua––ola Hawaiʻi i ka ʻōlelo makuahine o ka ʻāina.

Ola ʻŌlelo Kanaka i ka ʻOihana Akeakamai Huli Moana

Photo: Kumu Kalamaʻehu Takahashi
0
E ko Hawaiʻi pae ʻāina, mai Hawaiʻi o Keawe a hiki loa i Hōlanikū, he mānuʻunuʻu ke aloha o ko ʻoukou poʻe mea kākau iā ʻoukou.

Dr. Matthew Makalua – Hawaiʻi’s First Medical Doctor

Ka Wai Ola
0
During the reign of Kalākaua, the government established the “Hawaiian Youths Abroad” program. Hawaiian youth were educated in other lands to develop leaders for Hawaiʻi in various disciplines such as mathematics, music, law and more. Between 1880-1887, 18 students journeyed to other countries.

Fulfilling the State’s Public Land Trust Obligation to Native Hawaiians

0
Make your voice heard by submitting testimony to pass the PLT bill. Call on the State of Hawaiʻi to make things pono and give Native Hawaiians the money they are owed.

Awaiaulu Advances its Mission

Photo: Kumu Puakea Nogelmeier with the Nā Hunahuna ʻIke team
0
Last November, an intimate group of Hawaiian scholars, storytellers, and educators gathered in a small town of Hāwī, Kohala.

Public Notice | February 2022

Ka Wai Ola
0
Public Notices for February 2021 Issue - Ka Wai Ola

A Living Language in Ocean Exploration

Photo: Kumu Kalamaʻehu Takahashi
0
From Hawaiʻi to Hōlanikū, we extend our deepest aloha to our readers and raise our voices chanting the lines of Luʻu a ea, a hiki i ke kai lipo lipo for the vast ocean of Moananuiākea – an important place where ʻōlelo Kanaka lives.

Lori Kanoelani Walker

Photo: Lori Walker
0
I loko o ko OHA ʻōlelo nuʻukia ʻo Mana i Mauli Ola, ʻo ka pilina o nā Kānaka Maoli i ka ʻāina ke kahua e paʻa pono ai ka lāhui Hawaiʻi.

Hoʻohui ʻOhana | Family Reunions: February 2022

Ka Wai Ola
0
Family Reunions - February 2022 Issue of Ka Wai Ola

Water Cremation Technology Supports Traditional Burial Practices

Ka Wai Ola
0
I am a Native Hawaiian who is proud to have lived to see the renaissance of our culture and traditional Hawaiian ways after years of suppression and near erasure.

Hoʻomaʻemaʻe: A Traditional Method of Detoxing

Ka Wai Ola
0
Hoʻomaʻemaʻe is a traditional healing practice that involves cleansing or detoxing as a means to correct imbalances within the three dimensions of health: physical, mental, and spiritual.

Evening Tour of ʻIolani Palace: A Walk Through the Past

Photo: Trustee Akina
0
On Dec. 26, 2021, my wife, Liz, and I participated in the first evening tour of the ʻIolani Palace held in over a year, celebrating the 187th birthday of Queen Kapiʻolani.

The Queen’s Red Cross Flag

Photo: Diane Peters-Nguyen stands in front of the Red Cross flag
0
All my life I’d heard the story of my grandmother, Mollie Kananipauʻole Akana Peters, and how she celebrated her birthday as a young girl annually with Queen Liliʻuokalani.

Hāpuʻu Pulu, Hāpuʻu ʻIʻi, a me Meu

Photo: Author Bobby Camara stands in front of an enormous hāpuʻu
0
I ka malu o ka pulu e wehe aʻe ai ka pepeʻe i ka ʻōniʻo mālamalama o ka wao.