Home Tending to our Garden Trustee-Ahu-Isa

Trustee-Ahu-Isa

Mai ka hoʻo a ka hālāwai lā

Mai ka hoʻo a ka hālāwai lā
Mahalo a Ke Akua
Mahalo e nā kupuna lā ʻeā
Mahalo me ke aloha lā
Mahalo me ka aloha lā

From Zenith to Horizon
Gratitude to God
Gratitute to our ancestors
Gratitude with love
Gratitude with love