He-Leo-Aloha

Photo: Ka‘ula Krug (left) and Kaneikoliakawahineika‘iukapuomua Baker
Kamuela-Wassman