Kaneapua-Rock

Photo: Kāneʻāpua Rock on Lānaʻi Island