Home ʻO ka Malu ʻUlu o Lele Waiola-Church-Watercolor

Waiola-Church-Watercolor

Watercolor of Lahaina's Waiola Church
Mokuhinia-Fishpond