Home ʻO ka Malu ʻUlu o Lele Mokuhinia-Fishpond

Mokuhinia-Fishpond

Watercolor of Lahaina's Waiola Church
Waiola-Church-Watercolor
Chinese-Contract-Laborers