Kamanao-Mills

Photo: Niniaukapealiʻi Kawaihae
Niniau-Kawaihae