Mai ka hoʻo a ka hālāwai lā – Long Description

Mai ka hoʻo a ka hālāwai lā
Mahalo a Ke Akua
Mahalo e nā kupuna lā ʻeā
Mahalo me ke aloha lā
Mahalo me ka aloha lā

From Zenith to Horizon
Gratitude to God
Gratitute to our ancestors
Gratitude with love
Gratitude with love

Back to Trustee Message