Obit_Diane Aki_opt

Photo: Senator Kaiali'i Kahele
Diana Aki-Kalihi Album_opt