Kahoiwai-Feature

Photo: Nā Kai ʻEwalu cohort at Waipiʻo,
Kahoiwai1