Poi-Pounding

Photo: Nā Wahine O Ke Kai
Na-Wahine-O-Ke-Kai
Lanai-Academy