Kakoo-Oiwi

Photo: Hui Makaʻāinana O Makana
Hui-Makaainana-O-Makana
Kokua-Kalihi-Valley