Native Hawaiian Health Scholarship’s Contribution to Hawaiian Leadership (ʻŌlelo Hawaiʻi)

0
404

Read this article in English

Papa Ola Lōkahi

Waiho ʻia e Papa Ola Lōkahi

Ke lā me kēia makahiki wehe ka waihona kōkua hoʻonaʻauao no ka Native Hawaiian Health Scholarship Program ma ka lā ʻekahi o Pepeluali a hiki I ka lā ʻumikumamalima o Malaki no ka makahiki 2023.

Nā ke kuleana o Papa Ola Lōkahi a me ke kauhale o Mauli Ola Mālamalama e kākoʻo i kēia waihona kōkua hoʻonaʻauao mai ka Native Hawaiian Health Act o ka makahiki 1998. Na pahuhopu o ka Native Hawaiian Health Act ʻoia no ka hoʻonui ʻana I nā kanaka ma nā ʻoihana mauliola no nā hanauna e hiki mai ʻana.

E mālama ʻia he mau ʻImi ʻIke e kākoʻo I ka hoʻopihapiha ʻana I ka waihona kōkua hoʻonaʻauao no ka NHHSP ma nā lā ʻumikumamawalu o Ianuali, ʻumikumamalima o Pepeluali a me ka lā ʻewalu o Malaki ma ka hola ʻeono o ka pō no hoʻokahi hola no ka makahiki 2023. Ma nā ʻimi ʻike e hōʻike ʻana nā lima hana a me nā kākoʻo no ka waihona kōkua hoʻonaʻauao no ka NHHSP I nā mea e pono ai no ka makahiki 2023 a e pane ana i nā nīnau no ke kāinoa ʻana. Eia ka loulou e kāinoa no nā ʻimi ʻike no ka NHHSP: bit.ly/ImiIkeNHHSP2023

Mai ka makahiki 1991- 92 ua kākoʻo ka waihona kōkua hoʻonaʻauao I ka hui mua o nā haumana hoʻonui ʻike ma nā ʻoihana mauliola no ka lāhui. No 32 makahiki kākoʻo ʻia 323 mau haumana hoʻonaʻauao ma o ka hele kula ʻana a e kōkua ʻana i ʻia mau haumana I ka mauliola o ka lāhui. Kēlā me kēia makahiki koho ʻia ʻumi haumana no ka waihona kōkua hoʻonaʻauao no ka NHHSP. He 296 haumana e hele kula ana a ke kākoʻo nei ka waihona kōkua hoʻonaʻauao, puka aku he 258 haumana mai ka waihona kōkua hoʻonaʻauao a he 54 haumana ke hele kula nei a ke kōkua nei I ka lāhui ma nā ʻoihana mauliola.

He kākoʻo hou ma ke kauhale o Mauli Ola Mālamalama no nā ʻoihana I kākoʻo ʻole ka NHHSP Ka inoa o ʻia kākoʻo ʻoia nō Kākoʻo Ulu ʻOihana. I nā he mau nīnau e leka uila mai iā kuo@papaolalokahi.org.