NOAA

Photo: Malanai Kāne-Kuahiwinui and Hoʻoipo Bertelmann