201808_KuaOKaLa16

201808_KuaOKaLa15
0818-Olelo-column-Kalani-E hui hālāwai kākou